EMC Plastic Case 200-240VAC sa 12V / 24V Power Supply

EMC Plastic Case 200-240VAC sa 12V / 24V Power Supply